СТАРИ СРПСКИ ЗАПИСИ И НАТПИСИ У ХОМОЉУ - МЛАВИ – СТИГУ

СТАРИ  СРПСКИ ЗАПИСИ И НАТПИСИ У ХОМОЉУ - МЛАВИ – СТИГУ

 

 


1. Натпис на крсту испод села Каменова - округ Пожаревачки, пренет из Старинара из  1908. године, страна 152. Натпис гласи "7687- број у књизи". Односи се на годину настанка  записа на крсту 1733.г. "Ис Хс Ни ка. Мде Лука Ив Мрко отаи с нв.одв лета   1733. г.
2. Натпис на гробном крсту у старом  гробљу у Јошаници - срез Омољски. "Натнис   је из 1756. године, и гласи: 3де почивает раба божја Марија мати Николина, јуна месеца.
3. Натпис на крсту на гробљу у Жагубици - Хомоље, запис је настао  1767. г "Ис Хс Ника. Зде  пвчиваје раба божја Велинка попадија попа Марка  1767. лето".
4. Натпис на  гробном крсту на старом гробљу у Милатовцу - Хомоље, настао 1809.г, "Знати се  зда почивајет   раб  Божји Милић Шбирш кнез Омолски 1809 лето.
5. Натпис  на старом  иконостасутршке цркве у срезу Омољском 1811.године.
Натпис   је на иконама "Св. Јована, на икони "Христовој",  "Св. Апосолима", и икони "Богордичиној",  "Господар Илија Стошић приложи цркви Рождества Богородице месеца  јула 5. 1811. лета.    на иконама су три таква натписа сличне садржине.
6. Натпис на крсту у манастиру Горњаку. "Сеј крст игуман Максим старешина манастира Горњака сак.  в лето  1743."
7. Натпис на крсту у манастиру Витовници. "Сеи крст манастира Витовнице искова се у Сентандреји више Будима из анаћ-?
1794-?".
8. Натпис на  гробном  крсту на старом гробљу у Милатовцу, срез ОМ0ЛСКИ.   "Знати се где    почивает раб бож. Милија оборш кнез Омељски 1891  лето".
9. Запис на кандилу у манастиру Горњаку. "Милутин Петровић, брат Вељков. 1820. г".
10. 3апис у рукопису манастира Витовнице из 1740. године. Факсимил  записа.
11. Натпис на ћелијама у манастиру Туману  1826.г.-факсимил  записа.

Додатне информације

© 2017 www.vaznesenje.rs. Сва права задржана.
Joomla! је слободан софтвер објављен под GNU General Public License.