ЛИТЕРАТУРА

ИМПРЕСУМ
 

 

impresum

 

Цркве и манастири Хомоља,Млаве и Стига - Раде М. Обрадовић

 

CIP i ISBN

CIP- Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије,Београд

271.222(497.11)-9

271.222(497.11)-523-4/.6

726.5(497.11)

 

ОБРАДОВИЋ,Раде М.

 Цркве и манастири Хомоља,Млаве и Стига - Раде М.Обрадовић - Петровац на Млави ;

Народна библиотека "Ђура Јакшић";

Културно просветни центар,2003(Петровац на Млави - Стојадиновић) - 352 стр;

илустр.;24cm - (Едиција "Наслеђе" књ.1)

ISBN - 86-84601-07-6

 

а)Српска православна епархија браничевска - Историја,б) Цркве - Браничево,ц) Манастири-Браничево COBISS.SR-ID 108613132

 

Додатне информације

© 2017 www.vaznesenje.rs. Сва права задржана.
Joomla! је слободан софтвер објављен под GNU General Public License.